Utvikling
kr. 10.000,-
Pris pr. år. Avtalen gjelder i 2 år
Profilering under Kongeparken Cup og andre arrangement i regi av SIF
Firmanavn på Kongeparken sponsorvegg
Firmalogo på alle våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside og Facebook
Profilering Kongeparken Cup og Stavanger Idrettshall (se egne priser)
Partner
etter avtale
Pris pr. år. Avtalen gjelder i 2 år.
Liten logo på Kongeparken Cup sponsorvegg
2 meter skilt i Stavanger Idrettshall
Liten logo på SIF-buå
Medlemskap i SIF sponsornettverk
Firmalogo på alle våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside og Facebook
Profilering under Kongeparken Cup og andre arrangement i regi av SIF
Ambassadør
etter avtale
Pris pr. år. Avtalen gjelder i 2 år.
Stor logo på Kongeparken Cup sponsorvegg
4 meter skilt i Stavanger Idrettshall
Stor logo på SIF-buå
Medlemskap i SIF sponsornettverk
Firmalogo på alle våre skriv internt og eksternt
Firmalogo på hjemmeside og Facebook
Profilering under Kongeparken Cup og andre arrangement i regi av SIF